Công trình tổng bao thầu

Đối với các đặc điểm của từng dự án tổng thầu công trình hầm mỏ, Công ty Tân Hải đã được hình thành các hình thức khác với trụ sở chỉ huy công trình, về công việc tổng thẩu do các lãnh đạo có kinh nghiệp phong phú phục vụ như là tổng tư lệnh trong công ty. Sự phối hợp thiết kế kỹ thuật, thiết bị chế tạo, kiểm tra hàng hóa và qua hải quản, đóng gói vân chuyển, thiết bị cài đặt,gỡ rối công nghẹ, đào tạo kỹ thuật, xây dựng dân dụng và tất ....more >

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH máy móc hầm mỏ Tân Hải Yên Đài liên kết với Công ty TNHH tập đoàn khai thác mỏ Tân Hải Yên Đài đã được thành lập vào năm 1993...more >

Liên hệ chúng tôi

Tel:
+86 010 59621226

sản phẩm công ty | dụ án công trình | giới thiệu công ty | Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH máy móc hầm mỏ Tân Hải Yên Đài số giấy phép kinh doanh: Lu ICP số 05051618